هیویان گرلز جنریشین قراره پرسش و پاسخ آنلاینی با فن ها از طریق توییتر در روز دبیو دی جی اون داشته باشه .🌸☺️بله!
همون طور که هیویان گرلز جنریشن قراره دبیو خودش رو به عنوان دی جی هیو با یک ترک EDM داشته باشه ؛ داره برنامه ریزی میکنه که Livestream با فن ها داشته باشه .


هیویان قراره آهنگ Sober رو روز ۱۸ آوریل منتشر کنه و قراره با فن هاش از طریق Blue Room Q&A Livestream همون روز گفتگو کنه .☺️


قراره برنامه ساعت ۹:۲۲ به وقت کره هم در اکانت رسمی توییتر گرلز جنریشین( @girlsGeneration) و اکانت شخصی خود هیویان ( @hyoyeon_djhyo) شروع بشه .


هیویان پرسش و پاسخ رو ساعت ۹:۲۲ شروع خواهد کرد چون تولدش روز ۲۲ سپتامبره .❤️


فن ها می تونند از هیویان قبل از شروع برنامه سوال بپرسند با استفاده از توییت با هشتگ #TwitterBlueroom و #Ask_HYO .


هیویان هم چنین قراره جواب سوال هایی که توسط بیننده ها حین Livestream پرسیده میشه رو جواب بده. ⭐️


و انتظار میره با فن ها درباره دبیوش به عنوان DJ HYO و چه چیزی در چنته داره برای آینده چت کنه .🌸