تعرفه اتصال به شبكه ملی اطلاعات تعیین شد

2 مگابیت سرعت 10 هزار تومانكمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اتصال به شبكه ملی اطلاعات از طریق فناوری ADSL را تصویب كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این مصوبه برای مشتركانی كه از طریق فناوری ADSL به شبكه ملی اطلاعات دسترسی پیدا كنند، تعرفه دسترسی با سرعت 2 مگابیت برثانیه و حداقل 10گیگابایت حجم اطلاعات دریافتی، 107 هزار ریال تعیین شده و مشترک برای هر گیگابیت اضافی نیز حدود 4 هزار ریال پرداخت خواهد کرد.

درصورت دسترسی همزمان مشترك به شبكه ملی اطلاعات و شبكه اینترنت، علاوه بر تعرفه*های مصوب استفاده از اینترنت، تعرفه دسترسی به شبكه ملی اطلاعات با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه و حداقل 10 گیگابایت حجم اطلاعات دریافتی 55 هزار ریال تعیین شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که امكان اتصال پرسرعت و با كیفیت مشتركان از طریق شبكه ملی اطلاعات فراهم است و تعرفه*های تعیین شده دسترسی به شبكه ملی اطلاعات 80 درصد پائین تر از تعرفه*های دسترسی به اینترنت با شرایط مشابه است.