برترین ها  از نظر Instiz  چه آرتیست  ها   و چه آهنگ هایی بودند ؟✨Instiz Chart Singles Ranking


1. iKON – “Love Scenario” – 27,133 Points


2. Heize ft. Gaeko – “Jenga” – 17,834 Points


3. Momoland – “Bboom Bboom” – 17,145 Points


4. MAMAMOO – “Starry Night” – 13,927 Points


5. Jang Duk Chul – “Good Old Days” – 12,833 Points


6. Roy Kim – “Only Then” – 11,340 Points


7. Red Velvet – “Bad Boy” – 9,748 Points


8. Wanna One – “I.P.U.” – 9,479 Points


9. Chung Ha – “Roller Coaster” – 8,547 Points


10. Heize – “Didn’t Know Me” – 7,834 Points