ایلهون از پسرای بی تو بی اولین سولو آلبومش رو در ماهِ مارچ منتشر خواهد کرد
پس از انتشارِ سینگل دیجیتال هایی که به صورتِ سولو هر کدوم از پسرای بی تو بی در ماه های قبل داشتند ، اینبار ایلهون قصد داره تا اولین سولو آلبومِ خودش رو منتشر کنه 😻


این هنرمند خودش کارهای آلبوم از قبیل تهیه و تنظیم آهنگ و... رو انجام داده و قبل تر نیز تواناییش رو در کارهایی مثل : MOVIE و FANCY SHOES و ... به طرفدارا نشون داده .🤘


برنامه ی انتشارِ آلبوم در ماهِ مارچ خواهد بود منتظرِ اطلاعات بیشتر در این مورد باشید.🌸