مهمونای قسمت ویژه ی ویکلی آیدل پسرای Day6 و N.Flying خواهند بود
بر اساس گزارشاتِ سوم فوریه اعلام شد که این دوگروه باهم مهمان قسمت ویژه ی این برنامه ی پرطرفدار خواهند بود.


هر دو گروه خودشون رو برای فیلم برداریِ قسمت ویژه هفتم فوریه آماده می‌ کنند .
این اولین باریِ که بندِ دوست داشتنیِ Day6 در برنامه ای باهم و پسرای اِن فلایینگ نیز پنج نفره بعد از اضافه شدنِ #YoohweSeung باهم در برنامه ای ، حضور پیدا می کنند .


منتظر این قسمت ویژه در اواسط ماهِ فوریه باشید 🌼