شرکت Adobe ایران را رفع تحریم کرد

این شرکت که بیش*تر فعالیت*هایش در زمینه*های گرافیکی است، اخیرا سایت خود را روی کاربران ایرانی باز کرده است.


چندی پیش به گوش می*رسید که ادوب، شناسه*های ایرانی را بلاک می*کرد اما شاید به دلیل لغو تحریم*های رایانه*ای، از ادامه این رویه منصرف شده است.

چندی پیش رسانه*ها به نقل از ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه*ی آمریکا از لغو تحریم*های رایانه*یی ایران خبر دادند؛ در همین راستا ظاهرا شرکت Adobe که پیش از این به کاربران ایرانی سرویس نمی*داد، سایت خود را روی ایرانیان باز کرده است.

این شرکت که بیش*تر فعالیت*هایش در زمینه*های گرافیکی است، اخیرا سایت خود را روی کاربران ایرانی باز کرده است.

این در حالی است که این شرکت چندی پیش به بلاک کردن شناسه*ی IP ایران برای جلوگیری از ورود آنها به این سایت اقدام کرده بود.

به گفته برخی کارشناسان به نظر می*رسد که این اقدام شرکت Adobe در راستای لغو تحریم*های رایانه*ای علیه ایران و زمینه*سازی برای لغو دیگر تحریم*های رایانه*یی باشد.