سود آوری فوق العاده و اولین حقوق دریافتی پسرای وانا وان ❤️🍂


یک منبع داخلی اعلام کرد که هر عضو واناوان مبلغ 150 میلیون وون رو به عنوان نخستین حقوقشون دریافت کردن که درواقع مبلغ رو با کمپانیشون تقسیم میکنن..


همچنین پسرها برای کمپانی های CJ E&M و YMC به طور مجموع 3.3 بیلیون وون سودآور بودن..


از اونجایی که این سود شامل سود آلبوم های پسرا نمیشود پیش بینی میشه سود واقعی از سود اعلام شده پیشی بگیرد😉