سونتین درمورد ارزش زیاد اهنگ Smile Flower برای خود گروه و طرفدارانش گفت🌺


بدلیل ۹۰۰ روزگی این گروه در روز ۱۰ نوامبر اعضای سونتین طی یک پخش زنده در V App به صحبت و اجرا برای طرفدارانشون پرداختند.
یکی از اهنگ هایی که اجرا کردند Smile Flower یکی از ساید ترکهای مینی البوم Going Seventeen بود
هوشی درمورد این اهنگ توصیف میکنه که چگونه میخواهند همچنان به شادی ای که در این لحظه حس میکنند ادامه بدهند.
دینو توضیح داد:Smile Flower اهنگی است که احساسات ما را با فن ها به اشتراک میگذارد.
ووزی که نویسنده و سازنده این اهنگ است با علاقه توضیح داد که این اهنگ بسیار ارزشمند است
همچنین Sengkwan درمورد احساساتی ک این اهنگ در او ایجاد کرده گفت:ما این اهنگ را در فن میتینگ اول امسال با فن ها خواندیم و من در هر سه روز فن میتینگ به گریه افتادم.Dokyeom اضافه کرد:منم موقع خواندن این اهنگ زیاد گریه کردم


سونتین اخیرا با البوم جدید خودش TEEN,AGE با تایتل ترک Clap کامبک داده است