سورپرایز دوقلوهای LeeHwiJae برای تشکر از Jung Yong Hwa ❤️

در تاریخ 22 اکتبر در برنامه The Return of Superman شبکه KBS ، دوقلوها Seo Eon و Seo Jun به دیدن #JungYongHwa رفتند. 🌹


پدر این دو پسر عزیز ، Lee Hwi Jae به آنها ماموریت داد تا برای Yong Hwa کیک برنج ببرند که برای ابراز تشکر از کسی به او هدیه میدهند.
پس Seo Eon و Seo Jun تصمیم گرفتند برای تشکر از Yong Hwa به کمپانی او بروند ، چرا که Yong Hwa قبلا در یک روز بارانی به پسرها کمک کرده بود به خانه بروند.


بعد از سیدن به کمپانی و گفت دلیل ملاقات ، دوقلوها راهی طبقه سوم و استودیو Jung Yong Hwa شدند و با دیدن او گفتند :
" ما برای تو کیک برنج آوردیم چون ازت ممنونیم که قبلا برای ما چتر گرفتی. "
با شنیدن این حرف و دیدن دوقلوها ، Yong Hwa بسیار خوشحال شد و با لبخند از آنها بخاطر هدیه شان تشکر کرد. 💟