ته مین عضو shinee از تلاشها و کشمکش ها برای خواننده ای بهتر شدن میگوید ✴️

ته مین بتازگی در مصاحبه ای که با Sellev انجام داد از فراز و نشیبها برای تبدیل شدن به خواننده ای که حالا هست گفت. 💠


او عنوان کرد :
" وقتی برای SM آدیشن دادم کلاس 6 بودم و برای توانایی های رقصم مورد توجه قرار گرفتم. با خودم گفتم میخواهم همزمان توانایی خواندن خودم را هم بالا ببرم.
اما آن زمان واقعا نادان بودم ، صدای من واقعا شکننده بود و فقط درسهای وکال را میگذراندم.
فکر کردم اگر اینطور بخواهم بخوانم صدایم آسیب میبیند. و وقتی هم که واقعا نیاز به خواندن باشد صدا خوب بیرون نخواهد آمد. وقتی زمان ضبط آلبوم شد نمیتوانستم پارت خودم را بخوانم و این به بقیه اعضا واگذار شد. "
او ادامه داد : " آن بخش برای من نوشته شده بود اما بیشتر احساس یک همخوان را داشتم.
با خودم گفتم صدای من نباید از بقیه جلو بزند خارج باشد و نیاز هست تا با بقیه مچ باشد.
تصمیم گرفتم کارم را بهبود ببخشم ، ساعتهای خوابم را قربانی تمرین و کار در اتاق تمرین کردم. بخاطر خواب کم خون دماغ میشدم و یکبار در وسط خواندن بیهوش شدم و خوابیدم.
وقتی نمیتوانستم خوب بخوانم ، بیخود داد میزدم و صدایم آسیب میدی. " ⭕️


به هر حال ته مین راه درازی را در خواندن طی کرد و بعد :
" در کنسرت سولوی خودم ، خواندن زنده زیادی را انجام دادم اما واقعا از خواندن زنده میترسیدم . وقتی با گروه هستم فقط پارت خودم را میخوانم اما وقتی تنها هستم باید از اول تا آخر خودم بخوانم. "


سپس نصیحتهایی برای مشتاقان دیگر داشت و گفت : " حتی وقتی سخت تلاش میکنی ، زمانهایی هست که موفق نمیشوی . اما من فکر میکنم اگر احساس فشار نکنی و واقعا سخت کار کنی ، پاداش تو یکروزی بدست میاد. " 🌺