مینی آلبوم دبیو JBJ در صدر چارت روزانه Hanteo 💐

مینی آلبوم دبیو پسران #JBJ موفق شد کمی پس از انتشار در صدر چارت روزانه فروش Hanteo قرار بگیرد. ♻️


سخنگویی از سوی پسرها این خبر را تایید کرد و گفت :
" اولین مینی آلبوم JBJ به نام Fantasy در تاریخ 20 اکتبر در صدر چارت روزانه فروش Hanteo قرار گرفت. "


همچنین این آلبوم هنوز هم در صدر چارتهای ریل تایم قرار دارد و در چارتهای دیجیتال نیز خوب پیش میرود.


این پیشرفت با ارزشی برای JBJ است درحالی که تنها سه روز از دبیو رسمی آنها میگذرد.
بعلاوه فندوم قوی پسرها و بالارفتن ارزش تجاری گروه نیز کم کم باعث شد بتوانند پا به پای گروهایی همچون BTOB و HIGHLIGHT و Taemin عضو SHINEE که در همین روزها کامبک داشتندپیش بروند.💟


به دنبال انتشار مینی آلبوم Fantasy ، پسرهای JBJ پروموشنهای خود را در برنامه های M!Countdown (تاریخ 19 اکتبر) و Music Bank (تاریخ 20اکتبر) انجام دادند.


تبریک به JBJ بخاطر موفقیتشان. 🎊