✨پخش زنده برنامه "Running Man" در اواخر امشب به مناسبت عید چوسوک

✨پخش زنده برنامه "Running Man" در اخرای امشب.


این قسمت هشتم تا حدی یک پخش زنده خواهد بود،در جایی که همه اعضا باهم قرار دارند و یار خودشون رو در این پخش زنده انتخاب میکنند.اونها در حال بازگشت به سئول به یک استراحتگاه می روند و پخش زنده در واقع مجازات اونها خواهد بود.


این قسمت ساعت اواخر امشب ساعت 4:50 پخش میشه.