ریو هیون جین، پیچر تیم بیسبال Los Angeles Dodgers رابطه اش رو با گوینده BaeJiHyun تایید کرد. 🍀

سال گذشته چندبار شایعه شده بود که این دو نفر باهم قرار میذارن. در 13 سپتامبر، منبعی از طرف به جی هیون گفت "گوینده به جی هیون و ریو هیون جین با قصد ازدواج قرار میذارن. اونها به طور جدی به ازدواج فکر میکنن، بعد از اینکه فصل بعدی ریو هیون جین تموم بشه." او ادامه داد "به جی هیون و ریو در دوسال گذشته بعد از ملاقات هم در صنعت بیسبال، همکار نزدیک و حامی هم بودن."


به جی هیون گوینده خبر ورزشی MBC Sports Plus است، و ریو هیون جین 5 ساله که عضو تیم LA Dodgers بوده.
امیدواریم به زودی خبرهای خوبی بشنویم!