منتظر آلبوم سولوی اعضای بیگ بنگ باشید

بیگ بنگ و غیاب تاپ ....
ادامه ی فعالیت های موزیکال سایر اعضا!!!


در چارت موزیک های ماهانه ی GAON که امروز منتشر شد، آلبوم MADE بیگ بنگ با فروش حدود 142700 آلبوم در ماه ژانویه جایگاه اول را کسب کردند.هم چنین آهنگ #FXXIT در بالاترین چارت دانلود ها در ماه دسامبر و آلبوم #MADE به مدت دو ماه در این چارت قرار گرفت.علاوه بر آن بیگ بنگ که در سال 2006 دبیو کردند، و امسال یازدهمین حضور آن ها در کی پاپ است، به فعالیت موزیکال خود ادامه خواهند داد.یکی از اعضای گروه به نام TOP صبح امروز وارد ارتش شد تا خدمت سربازی خود را آغاز کند. با این حال سایر اعضا بر روی فعالیت های سولوی خود تمرکز خواهند کرد.