مین هیورین قصد نداره قراردادش را با کمپانی jyp تمدید کنه 🙊خبر 👇🏻👇🏻


قرار داد مین هیورین اواخر ماه مارچ به پایان میرسه اما بعد از گفت و گوهای 2 طرف تصمیم گرفته شده که مین هیورین قراردادش را با کمپانی تمدید نکنه


مین هیورین بعد از چندین سال کاراموزی در کمپانی JYP در سال 2014 با کمپانی قرار داد بست.


اطلاعاتی در مورد اینکه هیورین قصد داره تا با کدوم کمپانی قرار داد ببنده وجود نداره احتمال این هم وجود داره که به کمپانی دوست پسرش یعنی کمپانی yg بپیونده