L.joe تصمیم گرفت  گروه teen top را ترک کند.


L.JOE درخواست فسخ قرارداد با TOP MEDIA را داده است در حالی که مهلت قرار داد 2018 به پایان می رسد مشکلات از وقتی شروع شده بود که کمپانی با دبیوت سولو L.JOE مخالفت کرده و برای نقش هایی که برای بازیگری بهش پیشنهاد میدادن جواب درست حسابی نمیداده واسه همین L.JOE تصمیم به ترک کمپانی و TEEN TOP گرفته است.