نتیزن ها عکس هایی را منتشر کردند که معتقدند که Jimin از گروه BTS و Seulgi از گروه Red Velvet باهم قرار میذارند.آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟
(کلا نتیزن ها علاقه دارند که اعضا BTS با RED VELVET قرار بذارند قبلا V و JOY حالا هم JIMIN و SEULGI)


با وجود این عکس ها نظر شما چیه؟
حق با نتیزن هاست یا نه؟

جشنواره Award Cermonyآیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟

آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟

آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟
آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟شابه لباس و جواهرات


آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟

آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟

آیا Jimin و Seulgi قرار میذارند؟