شایعه ازدواج kim soo hyun و ahn so hee رد شد.


شایعه شده که KIM SOO HYUN و SO HEE در آپریل ازدواج میکنند اما KEYEAST کمپانی KIM SOO HYUN این موضوع را رد کرد و اعلام کرده که این شایعه کاملا بی اساسه و مراحل قانونی را برای این شایعه پیش میگیرد.
این شایعه از سایت چینی SINA.COM منشا گرفته که اعلام کرده بود این دو نفر از اپریل 2015 باهم رابطه مخفیانه دارند.