عکس های منتشر شده از اولین صحنه های درام andante.


اولین عکس منتشر شده از Kai در درام Andante.
این درام از شبکه Kbs پخش خواهد شد.