اولین جلسه رو خوانی You Are too much.


اولین جلسه روخوانی You Are Too Much با بازی Uhm Jung Hwa و Gu Hye sun و Kang Tae Oh برگذار شد.
این درام از 4 مارس از شبکه MBC پخش می شود.