عکس های عروسی moon hee jun و soyul.
عکس های عروسی moon hee jun و soyul.
عکس های عروسی moon hee jun و soyul.


Moon Hee Jun از گروه H.O.T و Soyul از Crayon pop در 12 فوریه ازدواج خواهند کرد اما قبل مراسم عروسی عکس هایشان را منتشر کردند.
با آرزوی خوشبختی برای این زوج.