گروه spica نیز دیسبند شد.


گروه SPICA که سال 2012 در کمپانی B2M Entertainment شروع به کار کردند و عنوان خواهران کوچک LEE HYO RI را گرفتند ولی چون موفق چندانی کسب نکردند با کمپانیCJ E&M قرار داد بستند ولی بازم موفق نشدند و بعد 5 سال دیسبند شدند.
اخرین موزیک ویدیو آنها SECRET TIME در ماه اگوست بود.