همکاری Baekhyun و Soyu در یک آهنگ.


کمپانی Star Ship اعلام کرده است که Baekhyun از EXO و Soyu از گروه Sistar در یک اهنگ باهم همکاری خواهند کرد.
این ترک نیمه فوریه منتشر می شود.