اولین عکس go ah sung در درام self radiant office.


اولین عکس Go ah sung که مربوط به اولین فیلم برداری درام Self Radiation Office است منتشر شده است و این درام 15 مارس از شبکه MBC پخش می شود