اولین جلسه رو خوانی درام andante برگذار شد.ADANTE درامی با بازیگران جوان و تازه کار از جمله KAI وLee YE HYUN (ابتدا JUNG DA BIN قرار بود به جای او نقش خواهر KAI را بازی کند اما او از بازی در این درام انصراف داد) و BAEK CHEOL MIN و Kim Jin kyung و....
قبل از پخش بطور کامل فیلمبرداری میشود و 2017 از شبکه KBS پخش می شود اطلاعاتی از زمان دقیق پخش مشخص نیست.