زیبایی Jeon So mi توجه هارا جلب کرد.


عکس های دوران دبیرستان Jeon So Mi عضو گروه I.O.I و ترینی JYP ENTERTAINMENT منتشر شده که همه گفتن ما میدونستیم اون از همه اعضا I.O.I زیباتره ولی اون یک چیزی فراتر از زیباست
شما هم قبول دارید؟به نظر منم خیلی خوشگله


زیبایی Jeon So mi توجه هارا جلب کرد.
زیبایی Jeon So mi توجه هارا جلب کرد.