نتیزن ها موفق شدند دوست دختر jimin را کشف کردند؟


نتیزن ها موفق به کشف مهمی شدند وآن کشف دوست دختر JIMIN عضو BTS است و از قرار معلوم این زوج عشق فراوانی را دریافت کردند.
اسم این دختر Min Yoon ji معروف به Suga است که عکس سلفی از این زوج در اکانت SNS گروه BTS گذاشته شده است که گویا مربوط به فیلمبرداری RUN BTS است.
معمولا خبر قرار گذاشتن ایدول ها واکنش منفی دریافت میکند ولی اینبار برعکس بوده و نتیزن ها گفته این دختر خیلی کیوته و این دو نفر بهم میان و....


نتیزن ها موفق شدند دوست دختر jimin را کشف کردند؟