موزیک ویدیو goodbye گروه 2ne1 توانست 10 میلیون بیننده کسب کند.


اخرین موزیک ویدیو گروه 2NE1 به نام GOODBYE توانست در یوتیوب 10 میلیون بیننده کسب کند.موزیک ویدیو goodbye گروه 2ne1 توانست 10 میلیون بیننده کسب کند.