مجری های برنامه Inkygayo انتخاب شدند.


قبلا Jinyoung از Got7 و Jisoo از گروه Blackpink به عنوان مجریان جدید برنامه موزیک شو SBS INKYGAO انتخاب شده بودند و حالا DOYOUNG از گروه NCT هم به آنها اضافه شد.
مجری های Inkygayo از هر 3 کمپانی معروف SM وYG و JYP هستند و از 5 فوریه شروع به کار می کنند.