حضور ستارگان مطرح سینما در فیلم سینمایی1987.


Kim Yun Seok و Ha Jung Woo و Kang Dong Won و Kim Tae ri در فیلم سینمایی 1987 همبازی می شوند.
این فیلم راجب دانشجویی است که توسط پلیس مورد آزار و اذییت قرار میگیرد و به قتل میرسد اما پلیس این موضوع را پنهان میکند ولی دانشجویان و رسانه ها سعی بر فاش کردن این موضوع دارند.
Kim Tae Ri نقش دانشجویی را دارد که در قیام ژوئن حضور دارد همچنین رابطه عاشقانه ای با دانشجوی دیگری بابازی Kang Dong Won دارد.
این فیلم زندگی واقعی Park Jong Chul را به تصویر میکشد و 2017 اکران می شود.