به زودی lee min ho به سربازی میرود.


بر اساس خبر ها LEE MIN HO در ماه مارس یا آپریل امسال به سربازی می رود.
Sports DongA اعلام کرده که اخرین حضور عمومی او در 18 و 19 فوریه در فن میتینگ سئول خواهد بود.
تاریخ دقیق سربازی هنوز مشخص نیست ولی به زودی مشخص خواهد شد LEE MIN HO در حال حاضر برای فن میتینگ آماده می شود.