پیشنهاد درام Wind and Cloud and Rain به Song Seung Heon.


به Song Seung Heon درام Wind and Cloud and Rain به کارگردانی Yun sang ho کارگردان Saimdang the history پیشنهاد شده است این درام هم تاریخی است و راجب یک چهره خوان چوسانی است که ارزوی جامعه ای عادلانه را دارد.اطلاعاتی از زمان و شبکه پخش منتشر نشده است.
درام جدید Song Seung Hun میراث درخشان سایمدانگ که از شبکه SBS در حال پخشه و اگه او این درام را قبول کند دومین همکاری او با کارگردان Yun sang ho است و بعد از یک وقفه کوتاه به تلویزیون بر میگردد.