بازدید موزیک ویدیو Boombayah از Blackpink به 100 میلیون رسید.


بازدید موزیک ویدیو Boombayah از گروه Blackpink در ی.و.ت.ی.و.ب به 100 میلیون رسید دومین موزیک ویدیو آنها یعنی Whistle هفتاد و هفت میلیون بازدید داشته که احتمالا به زودی به 100 میلیون میرسد
تبریک به بلک پینک و طرفدارنشون