فیلمبرداری فیلم سینمایی vip به پایان رسید.


فیلمبرداری VIP با بازی JUNG DONG GUN و LEE JONG SUK و KIM MYUNG MIN و PARK HEE SUN که 22 اکتبر شروع شده بود در تاریخ 20 ژانویه به پایان رسید این فیلم سینمایی راجب پسر یکی از عالی رتبه های کره شمالی که قاتل است می باشد