بازدید موزیک ویدیو Crooked از GD صدمیلیون شد


موزیک ویدیو CROOKED از G-DRAGON لیدر BIGBANG در ی.و.ت.ی.و.ب 100 میلیون بازدید بدست اورد Crooked اولین موزیک ویدیو یک سولو کار است که 100 میلیون بازدید داشته است
تمام این بازدید ها نشانه محبوبیت تک تک اعضاع گروه BIG BANG است.بازدید موزیک ویدیو Crooked از GD صدمیلیون شد