تاریخ دقیق کامبک bts مشخص شد.


کمپانی BIGHIT ENTERTAINMENT اعلام کرده است که BTS با آلبوم جدید تحت نام WINGS Sequel: You Never Walk Alone در تاریخ 13 فوریه بر می گردد.
منتظر بازگشت گروه عالی BTS باشید