به Moon Chae Won پیشنهاد درام جدید Bride of water God داده شده است.


به Moon Chae Won پیشنهاد بازی در درام TVN به نام BRIDE OF WATER GOD داده شده است که بر گرفته از وبتونی به همین نام است و راجب دختری است که عروس خدای آب می شودتا برای نجات مردم روستا از خشکسالی قربانی شود
به Nam Joo Hyuk نیز نقش اول مرد که همون خدای آب است پیشنهاد شده است.