Jo Bo Ah و Ahn Joo wan هم بهم زدند.

کمپانی Jo ba ah یعنی SidusHQ اعلام کرده که این خبر درسته که JO BO AH و AHN JOO WAN به رابطه خود پایان دادند ولی ما نمیتوانیم از جزییات و دلیل خاتمه رابطه آنها چیزی بگوییم چون این مسائل شخصی است.
انها در درام SURPLUS MERMAID همو دیدن و از ماه مارس 2015 بطور رسمی قرار گذاشتند.