بازدید موزیک ویدیو Fire از BTS به 100 میلیون رسید.

بازدید موزیک ویدیو FIRE از گروه BTS در ی.و.ت.ی.و.ب 100 میلیونی شد FIRE دومین موزیک ویدیو BTS بعد از DOPE است که 100 میلیون بازدید داشته است.
تبریک به بی تی اس و آرمی ها.