پوستر منتشر شده از درام Traitor Hong Gil Dong.


درام Traitor Hong Gil Dong راجب هونگ گیل دونگ شخصیت تاریخی است که رابین هود کره ایه
با بازی Yoon kyun sang و Chae soo bin و Lee Honey و kim sang joon و kim ji suk که از 30 ژانویه از شبکه MBC پخش میشود.