عکس های لو رفته از مراسم ازدواج Rain و Kim tae hee.
عکس های لو رفته از مراسم ازدواج Rain و Kim tae hee.
عکس های لو رفته از مراسم ازدواج Rain و Kim tae hee.
عکس های لو رفته از مراسم ازدواج Rain و Kim tae hee.


امروز Rain سی و چهار ساله و Kim Tae hee سی و شش ساله باهم در کلیسا کاتولیگ Gahoe-Dong در سئول ازدواج کردند آنها به دلیل اوضاع نا ارام سیاسی و شرایط بد اقتصادی کشور تصمیم گرفتند که مراسمی ساده داشته باشند.