Jung Nara و Chansung به درام Housewife Detective پیوستند.


Jung Nara و Chansung عضو 2pm به درام Housewife Detective پیوستند از دیگر بازیگران Jo Hyunjae و Hong Soo ah و Lee Min ho هستند این درام 2017 پخش می شود و در مورد مادر مجردی است که دستیار یک کارگاه خصوصی میشه است
اطلاعات دقیقی از زمان و شبکه پخش در دسترس نیست