Joo won و Boa قرار میذارند.


طبق رسانه Tv report بازیگر Joo won و Boa از نیمه اول 2016 باهم قرار میذارند.
کمپانی joo won بنام Huayi Brothers اعلام کرده این خبر درسته ولی چون این مربوط به مسائل شخصی این دو نفر است ما از گفتن جزییات معذوریم.
تبریک به این زوج جدید