Han ji min و lee hee joon در کنار هم برای فیلم سینمایی Mr Baek .


Han ji min و Lee hee joon در فیلم سینمایی Mr Baek همبازی شدند این فیلم از فوریه فیلمبرداری می شود.
راجب زنی است که بعد از دیدن یک دختر تصمیم میگیرد او را از دنیا ظالم نجات دهد و مردی که عاشق این زن می شود.