پیشنهاد درام Criminal Minds به LEE JOON KI و KIM AH JOONG.

درام جنایی Criminal Minds که بازسازی سریال آمریکایی سال2005 به همین نام است و از شبکه kbs پخش می شود به Lee Joon Ki و Kim Ah joong پیشنهاد شده است و کمپانی هر دو تایید کردند کهدپیشنهاد را دریافت کرده اند و در حال بررسی این نقش ها هستند.