حضور KAI و JUNG DA BIN در درام Andante تایید شد.


KAI از EXO و بازیگر جوان JUNG DA BIN در درام مدرسه ای شبکه KBS به نامAndante همبازی می شوند این درام 16 قسمتی است و قبل پخش کامل فیلم برداری میشود ولی زمان پخش مشخص نیست.
KAI نقش یک دانش آموز را دارد که به اطراف شهر می رود و که در طبیعت زندگی کند.