آیا bts ماه فوریه بر می گردد؟


طبق خبر گفته می شود که پسران با استعداد BTS در ماه فوریه با دومین فول آلبوم WINGS در ماه فوریه بر می گردند.
کمپانی BIG HIT نیز اعلام کرده است که این خبر درست است ولی جزییات دیگر هنوز مشخص نیست.