حضور Lee Yuri در درام father is strange تایید شد.


Lee yu ri در درام خانوادگی 50 قسمتی kbs که در ماه فوریه پخش می شود نقش خواهر بزرگتر خانواده را بازی می کند.(این نقش را Kim So yeon قبول کرده بود اما به دلایل شخصی از این درام انصراف داد.)