Hello Venus از Seo kang Joon و Cha eun woo تشکر کردند.


امروز گروه Hello Venus که از طریق اپ V با طرفدارانشان چت کردند گفتند که امروز فرصتی است که ما از Seo Kang Joon و Cha Eun woo که با وجود مشغله کاری در موزیک ویدیو ما بازی کردند تشکر کنیم.