Go ara از sm جدا شد.


بازیگر GO ARA بعد از 13 سال از SM جدا شد و به کمپانی تازه تاسیس ARTIST COMPANY که Lee Jung jae و Jung Woo sung پایه گذاری کردند پیوست.
Artist company اعلام کرده است که ما با Go ara قرارداد امضا کردیم چون بعد از ملاقاتی که با او داشتیم متوجه ایده های مشترک شدیم او بازیگری با استعداد است ولی هنوز نتوانسته استعدادش را بروز دهد ما به او کمک خواهیم کرد که استعداد هایش را کشف کند.